Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy

                                              O NAS

     Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy rozpoczęła działalność w roku 1948. Obecnie jej lokum mieści się w Morawicy ul. Kielecka 26. Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy zatrudnia 7 osób, w tym 5 bibliotekarzy, główną księgową, osobę do obsługi. Dyrektorem biblioteki jest mgr Teresa Badowska.

     Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy (GBP Morawica) jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XII/68/06 Rady Gminy w Morawicy z dnia 26 października 2006 r. Siedzibą Biblioteki jest Morawica, a terenem działalności Gmina Morawica. Placówka ta figuruje w Rejestrze Instytucji Kultury pod pozycją nr l. Wpisana została do "Rejestru" w dniu 2 stycznia 2007 roku. Struktura organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Morawicy obejmuje oprócz placówki macierzystej Filie w : Dębskiej Woli, Bibliotekę Publiczno - Szkolną w Bilczy oraz Bibliotekę Publiczno - Szkolną w Brzezinach . Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Pieczę nad Biblioteką sprawuje morawicki samorząd, który finansuje jej działalność.

     Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Biblioteka współpracuje z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych naszego społeczeństwa.

Biblioteka oferuje:

  • literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • literaturę popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy;
  • zbiory regionalne;
  • informacje biblioteczne, bibliograficzne, rzeczowe z różnych dziedzin wiedzy;
  • zajęcia w ramach przysposobienia bibliotecznego;
  • różne formy działalności kulturalnej: konkursy, lekcje biblioteczne;

     Oprócz wypożyczania książek do domu, w czytelniach udostępnia się książki i czasopisma, oraz udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy. Rocznie udziela się ponad 2500 informacji dla dzieci i młodzieży uczącej się i studiującej.
   REGULAMINY

Regulamin
wypożyczalni

        NOWOŚCI
  BIBLIOTECZNE

Literatura
dla dzieci

Literatura
młodzieżowa

Sensacja
i przygoda

Literatura
kobieca

Literatura
popularnonaukowa

 

      KONTAKT

Tel.: (041) 31-14-092
Fax: (041) 31-14-888

Adres:
ul. Kielecka 26
26-026 Morawica

ADRESY E-MAIL:

Biblioteka:
Biblioteka Publiczna

 Projekt i wykonanie strony: Katarzyna Podsiadło
Webmaster: Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy